1 sene önce
1 sene önce

Çinden ithal edilen gazlı çakmaklardan ek vergi alınacak

Çin Halk Cumhuriyeti‘nden ithal edilen gazlı çakmaklardan, haksız rekabetin önlenmesi için,başına 0,05 dolar, “gaz içersin, içermesin” plastikten gaz haznesine de 0,02 dolarvergi alınacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, “ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları”, “diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları” ve “plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

“UYGULANMAYA DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ”

Kararda, “Yürütülen soruşturma sonucunda,önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır” denildi ve eklendi:

Sıradaki Haberi Oku  Son dakika: Doğa Kolejinin İTÜ Vakfına devri için imzalar atıldı

“Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8) ve 30/10/2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/42) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42’nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşıönlemiederler.

“5 YIL SONRA YÜRÜRLÜKTEN KALKAR”

Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün veürün ile ilgili açıklamalariçerikli olup uygulamayaolan TGTC’de yerGTİP ve 4 üncü maddede yertablodaki eşya tanımıdır.

Sıradaki Haberi Oku  Ankarada ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi

Önleme tabi ürünün TGTC’de yertarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasınateşkil etmez.

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.”

Kaynak: DHA

En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.