1 sene önce
1 sene önce

VERBİS kayıt süresi, hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) yapılan açıklamaya göre, yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları iledışında yerleşik tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olmaları için tanınan süre 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı.

Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında ise Kanunda idaricezası öngörülüyor. Açıklamada, “VERBİS’e iletilen bildirimler incelendiğinde, birçok bildirimde kişisel veriler ile işleme amaçları, alıcı/alıcı grupları, veri konusu kişi grupları, alınan teknik ve idari tedbirler, yeterli önlemler,dışına veri aktarımı ve saklama sürelerinin örtüşmediği, bu konudayanlışlıklar ve mevzuata aykırılıklar olduğunun görüldüğünün” altı çizildi.

ÇALIŞAN SAYISI 50’DEN ÇOK OLANLAR İÇİN SÜRE 30 HAZİRAN 2020’YE KADAR UZATILDI

VERBİS’e beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiğinin, bu bilgilerden ilgili veri sorumlusununolduğunun vurgulandığı açıklamada, sürecin sağlıklı işlemesi adına kayıt başvuru sürelerinin uzatıldığı bildirildi. Buna göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıcadışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre ise 30.06.2020 tarihine ertelendi.

Sıradaki Haberi Oku  Emekli maaşlarına 74 ile 356 arasında zam bekleniyor

ÇALIŞAN SAYISI 50’DEN AZ OLANLAR İÇİN SÜRE 31 ARALIK TARİHİNE KADAR UZATILDI

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olupfaaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre de 30.09.2020 tarihine uzatıldı. Kamuve kuruluşu veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin de 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

GÜVENLİ BİR ORTAM OLUŞTURMASI AMACINI TAŞIYOR

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesindenolan kişiler “veri sorumlusu” olarak adlandırılıyor. Veri sorumlularına bazı yükümlülükler getiren kanuna göre bu yükümlülüklerden birisi de VERBİS’e kayıt yaptırmak.Veri sorumluları, VERBİS’e kayıt olurken kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına, verileri hangi sürelerle sakladıklarına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirleri aldıklarına yönelik bilgileri beyan etmek zorundalar.

Sıradaki Haberi Oku  Rusyada domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde şeffaflık sağlanması ve veri sorumlarının mevzuata uyumluetmeleri konusunda daha güvenli bir ortam oluşturulması amacını taşıyor. Bu sayede kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek veri işlemenin disiplin altına alınması sağlanacak.Sistem ile kişisel veri işleme faaliyetleri bir tür denetime tabi tutuluyor. Bu sayede veri sorumluları, gerçekten de kişisel veri işleme şartı bulunmuyorsa bu verileri işlemekten sakınacak, bu faaliyetlerini şeffaflık içinde yerine getirerek kişisel verisini işlediği kişilere herhesap verebileceğinin bilinci içerisindeedecek.Kanun gereği kamuya açık olarak tutulan VERBİS sayesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, kendi verileri üzerinde kontrolün sağlanabilmesi imkanı da sunuluyor.

20 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA KESİLECEK

VERBİS’in şeffaflık ve hesap verebilirlik anlamında iki önemli özelliği ön plana çıkıyor: VERBİS’te kişisel verisi işlenen gerçek kişilere ait veriler bulunmuyor ve VERBİS’te veri sorumlularının işlediği veriler kategorik bazda yer alıyor. Veri sorumlularınca VERBİS’e girilecek bilgiler gerçek kişilere ait bilgiler olmayacak.Veri sorumluları tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler sisteme girilecek. Dolayısıyla kimsenin kişisel verisi VERBİS’te, dolayısıyla da Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda tutulmayacak.Gerçek kişi veya şirketlerin VERBİS üzerinden sicile kayıt yaptırmamaları durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendine göre 20,000 liradan 1,000,000 liraya kadar idaricezası verilecek. İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumluları tespit edilirse bu yaptırım uygulanacak.

Sıradaki Haberi Oku  Türkiyenin 60 yıllık hayali gerçek oluyor! Yerli araba ilk kez görücüye çıkacak

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurumun internet sitesi (www.kvkk.gov.tr) üzerinde yerVERBİS modülü veya e-Devlet platformu üzerinden VERBİS’e kayıt işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: DHA

En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.