Ekonomi

Yargıtay, iş yerinde küfür ve hakaret eden işçinin tazminatsız kovulmasına karar verdi

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini öne sürüp kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini talep etti. Davalıyı da dinleyen Mahkeme, davayı reddetti. Davacı işçi, kararı temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. İşçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmenin işveren açısından çekilmez hale gelmesi durumunda, işverenin haklı sebeplefesih hakkı doğduğu hatırlatıldı.

Kararda; “Buna karşılık, işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, iş yerindeki uyumuyönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar” denildi.

Sıradaki Haberi Oku  2019da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu

“İŞVEREN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI ÖDEMEMELİ”

Davacının küfür ve hakaret ederek iş yerinde olumsuzluklaraverildiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı:

“Somut olayda; davacının gerek çalışma arkadaşlarının ve gerekse amirlerinin sürekli olarak şahit oldukları iş yeri ve çalışma ortamı hakkındaki açıktan küfürleri nedeniyle şirket insan kaynakları müdürlüğüne şikayetler gelmeye başladığı ortadadır. Tanıklar da davacının küfür etme ve hakaretler savurma olaylarını iyice abarttığını ve buna bağlı olarak da yapması gereken işleri ve kendisine verilen görevleri aksatmaya başladığını belirtmişlerdir. Kendisini gerek ettiği küfürler ve hakaretler, gerekse görevlerini yerine getirmesi konusunda uyaran kimseleri de tehdit etmeye ve birtakım yalanlarla iftira atmakla tehdit etmeye başlayan davacının amirlerine karşı da aynı tutum ve davranışları göstermeye başladığı ileri sürülmüştür.

Sıradaki Haberi Oku  Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak

Davacının kendisine verilen görevleri yapmamak konusunda ısrarlı bir tutum içerisine girdiğinin, işini yaptığı zamanlarda iseözen ve dikkati göstermeyerek işini layıkıyla yapmadığının, şeflerine ve diğer çalışanlara etmiş olduğu küfür ve hakaretlerin aşırı derecelere vardığı dile getirilmiştir. Savunmasında bütün olayları inkar yolunu seçerek bir suçunun bulunmadığını iddia etmiştir. Taraf iddia ve savunmaları,tanıklarının beyanları tüm dosya kapsamıdeğerlendiğinde haklı fesheedilen eylemin işin normal işleyişini ve iş yerindeki uyumuyönde etkileyici niteliktedir. Eylemin niteliğine göre geçerli fesih sebepleri oluşmuştur. İşveren, davacıyı işten çıkarırken kıdem ve ihbar tazminatını ödemeli.”

Kaynak: İHA