slot siteleri bahis siteleri hacklink
1 sene önce
1 sene önce

Resmi Gazete başlıkları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5605)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5606)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5607)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5608)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5609)

–– 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)

–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5611)

–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5612)

Sıradaki Haberi Oku  Adıyaman Jandarması 'huzur'da 11 şahsı yakaladı

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Yönetmeliği

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

HOW MANY REPLİCA ROLEX WATCHES?

Replica Rolex We can say that the best solution for people who cannot buy original Rolex watches is fake watches. But when it comes to knocking, don’t think of a bad hour. We are talking about watches that are exactly the same as the original. Moreover, the working functionality works the same way.In other words, there will be no situation that you will regret or wish you had not bought this product. On the contrary, you can happily use this product for many years without any problems. Each model has its own visual beauty. Accordingly, you can start using the models of  Rolex Replica watches that appeal to you the most.At the same time, you can choose these watches for yourself or for anyone you love to use. The Rolex clip, glass, strap, Rolex Lettering on the Inner Dial are correctly adjusted as in the original. For this reason, it is possible to say that imitation watch designs are of a quality that will cause them to fulfill your expectations, just like original watches. 

Sıradaki Haberi Oku  SPD’den Kaftancıoğlu kararına tepki

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)

–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2019/96, K: 2022/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/6707 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/5403 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2022 Tarihli ve 2021/20346 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı

BEST SİTE WE CAN FİND FAKE ROLEX

Standing out  with its eye-catching beauty,  the replica rolex watch is one of the most preferred brands by men and women. A quality and flamboyant product is now one of the issues that are taken into consideration during the selection of accessories. When it comes to rolex in the watch world, everyone knows how beautiful a brand it is. Special designs, which we can call wonderful works of art, meet with quality craftsmanship and elegance.  High Quality Rolex Replicas When Rolex watches are used, you succeed in reflecting the quality to your environment in the best possible way. Among the various designs of the Rolex brand, replica watches are now used. Since they are exactly the same equipment and stylish, it is not possible to distinguish them from each other.  Replica Watches In the same way, you may feel as if you are using the original brand.  fake rolex The hardware parts are selected with high quality. For this reason, it does not occur in problems that will cause users a headache in the future. On the contrary, you can use these products with the features you are looking for for a long time with peace of mind.  

Sıradaki Haberi Oku  Manisa'da 55 yıllık ayaklı su deposu yıkıldı
En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır. VDS