slot siteleri bahis siteleri hacklink
3 sene önce
3 sene önce

Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MKYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen; 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını veto ettiğini duyurmuştu.

Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 tarihinde göreve geldiği günden itibaren ilk vetosu, kendi partisi ve iktidar ortağı MHP’li vekillerin aldığı ortak karara geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEREKÇELİ KARAR YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevre meselelerine verdiği önem ve çevre kirliliğin önüne geçilmesi konuları adınabulmadığı düzenlemeyi veto etmesinin ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yayınlandı.

Açıklamada Erdoğan’ın bu yasayıveto ettiği ayrıntılarıyla verildi.

İşte o gerekçeli karar:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanmasıbulunmayan 7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, birdaha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca 02/12/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınagönderilmiştir.

Söz konusu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınagönderilmesinin gerekçeleri aşağıda sunulmaktadır:

KANUNDA, SÜRENİN UZATILMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21/11/2019 tarihinde kabul edilen, 7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” incelenmiştir.

Sıradaki Haberi Oku  Eskişehirde cuma vaktinde duygusal anlar

Bu Kanunda, diğer düzenlemelerin yanında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacaküretim şirketlerine veüretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan özelleştirilenlere ve daha sonra özelleştirilecek olanlara, çevre mevzuatınakapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısındanizinleri tamamlamaları amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar tanınan sürenin nihayetinde 30/6/2022 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.

BAKANLAR KURULUNA YETKİ TANINDI

Değişiklik öngörülen düzenleme ilk olarak 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesinde yer almıştır. Maddede belirtilen şirketlere çevre mevzuatınakapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısındanizinleri tamamlamaları amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre verilerek, bu sürenin üç yıla kadar uzatılabileceği yönünde Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 tarihli ve E.2013/65, K.2014/93 sayılı Kararı ile anılan düzenlemenin iptal edilmesi üzerine 4/6/2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle geçici 8 inci madde yeniden düzenlenmiş ve buşirketlere tanınan süre 31/12/2019 olarak belirlenmiştir.

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN VARLIĞININ KORUNMASI DEVLETİN TEMEL POLİTİKASIDIR

Enerji ihtiyacının sürekli olduğu ve artarak devam ettiği, enerjinin ve dolayısıyla enerji sektörünün ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği hususları göz önüne alındığında, elektrik üretim tesislerinin varlığının korunmasının ve desteklenmesinin Devletinpolitikalarından biri olması gerektiği şüphesizdir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere yaklaşık 7 yıl süre tanınması da bu yaklaşımın bir tezahürüdür. Verilen sürenin, yatırımcı şirketler bakımından hem finansal, hem teknik gereklilikleri karşılama konusunda yeterli olduğu açıktır.

Sıradaki Haberi Oku  Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü

ÇEVREYİ KORUMAK DEVLETİN ÖDEVİDİR

Bununla birlikte, insan sağlığı ve çevrenin korunması da Devletin başta gelen Anayasal ödevi ve herkesin insani görevidir. Nitekim Anayasanın 56 ncı maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hususu da hüküm altına alınmıştır. Devletin çevreyi koruma ödevimevzuatın yürürlüğe konması ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi suretiyle yerine getirilir. Vatandaşlar ise bu mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

“SÜRENİN 2,5 YIL UZATILMASI DEVLETİN ÇEVREYİ KORUMA ÖDEVİ İLE BAĞDAŞMAYACAKTIR”

Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir. Günümüz şartlarında çevre kirliliğine yol açmadan, özellikle hava,ve toprak kalitesini bozmadan da enerji üretiminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Hal böyle iken, evvelce elektrik üretim şirketlerine tanınan ve esasen yeni mevzuatasağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7 yıllık geçiş süresiiçin yeterli olmasına rağmen, incelenen Kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar daha uzatılması Devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacaktır. Devletin bu meseleye hem yatırımcıyı hem vatandaşını koruyacak bir anlayışla yaklaşması, düzenlemeleri buna göre gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple, incelenen Kanunun 50 nci maddesinin yeniden değerlendirilmesindegörülmektedir.

Sıradaki Haberi Oku  ISO 27001 BGYS Nedir?

DÜZENLEME, MECLİS’TE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞÜLECEK

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerlegörülmeyen 7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 50 nci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince birdaha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişiktegönderilmiştir.”

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi

En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.
instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram takipçi hilesi instagram takipçi satın al ilaç rehberi Seo paketleri