1 sene önce
1 sene önce

Milli futbolcuların asker selamı bilimsel makale oldu

Adalet Bakanlığında tetkik hakimi olarak görevli ve geçen yıl Avrupa Real Madrid Üniversitesinde uluslararası spor hukuku alanında yüksek lisans yapan Yahya Kemal Aksu, makalesinde, EURO 2020’ye katılmak ic¸in H Grubu’nda mu¨cadele eden Tu¨rkiye’nin, 11 Ekim’de Arnavutluk, 14 Ekim’de ise Fransa Milli Futbol Takımı ile karşılaştığı veoyuncuların iki mac¸ta da attıkları gollerden sonra, asker selamı verdiklerini anımsattı. Makalede, UEFA’nın, asker selamının “potansiyel bir provokatif politik hareket” olabilecegˆinden bahisle Tu¨rkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Tu¨rk oyuncular hakkında sorus¸turma bas¸lattığı hatırlatıldı.

Bas¸latılan sorus¸turmanın neticesinde, yu¨ru¨rlu¨kte bulunan UEFA disiplin hu¨ku¨mleri geregˆince, TFF aleyhine yu¨klu¨ miktardacezası yanında tribu¨n kapatma, seyircisiz oynama veyakapatma cezaları verilebilecegˆi gibi, selam veren heroyuncunun da en az bir mac¸ mu¨sabakadan men cezası almasının so¨z konusu olduğu makalede belirtildi.

Sıradaki Haberi Oku  Poker Oyna

GRIEZMANN ÖRNEĞİ

2018 Du¨nya Kupası’nı, finalde Hırvatistan’ı 4-2 yenerek kazanan Fransa Milli Futbol Takımı’nın oyuncusu Antoine Griezmann’ın, kupa seremonisi sırasında kendisinieden Fransa Cumhurbas¸kanı Emmanuel Macron’a “asker selamı” verdiği hatırlatılan makalede, turnuvadan sonra Fransa Cumhurbas¸kanı’nınoyuncularanis¸anı taktığı, Griezmann’ın bu amac¸la Paris’teki Elysee Sarayı’nda du¨zenlenen to¨rende de Cumhurbas¸kanı’na “asker selamı” verdiği aktarıldı.

Makalede, 16 S¸ubat 2016’da Fenerbahc¸e ve Lokomotif Moskova arasında I·stanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi mac¸ının bitiminde Lokomotif Moskova futbolcusu Dmitri Tarasov’un formasını c¸ıkarıp soyunma odasına, u¨zerinde “Du¨nyanın En Kibar Devlet Bas¸kanı” yazılı, Rusya Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin’in fotogˆrafının basılı oldugˆu tis¸o¨rtle yu¨ru¨düğü ve UEFA’nın oyuncuya 5 bin avrocezası verdiğiedildi.

“GRİ ALANLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLUYOR”

Geçmişte bunaeylemlerin yanı sıra o¨zellikle futboldave politik sayılabilecek hareketlerin yanında bazı dini motifli sevinc¸ go¨sterilerine de yaygın olarak rastlanıldığı vurgulanan makalede, “Gol sevinci esnasında bazı oyuncular istavroz c¸ıkarırken, bazılarınınsa secdeye gittigˆini go¨rmek mu¨mku¨n. Bu durum, futbol mu¨sabakalarının her tu¨rlu¨ politik, dini ve ayrımcı ac¸ıklama yapılmaması veya bu tu¨r go¨ru¨s¸lerin tanıtımında bir platform olarak kullanılmaması ic¸in hassasiyet go¨steren FIFA ve UEFA’yı bir ikileme su¨ru¨klemektedir. C¸u¨nku¨ gu¨nu¨mu¨z futbolu, o¨ncelikle tutku, egˆlence, degˆerler ve her s¸eyden o¨nce duyguların o¨n plana c¸ıktıgˆı bir konseptiediyor. Spor, biric¸induygularınedilme s¸ekli, digˆeric¸in provokatifalabilmekte, buFIFA ve UEFA’nın takdir yetkisini sportif c¸ekis¸menin dıs¸ına c¸ıkaran gri alanların ortaya c¸ıkmasınaolmaktadır.” denildi.

Sıradaki Haberi Oku  Mustafa Cengiz, Ömer Bayramın Pereiraya müdahalesine tepki gösterdi!

Makalenin sonuç bölümünde şunlar kaydedildi:

“Asker algısı Tu¨rk toplumundau¨stu¨ bir kavram olup oyuncular tarafından askerlere selam verilmesi de hic¸bir kesimi, dini, inanıs¸ı hedef almayan, ayrıs¸tırmayan ve politik bir provokasyondan ziyade Tu¨rk halkına bir birlik ve aidiyet mesajı ileten tutkulu bir sevinc¸ go¨sterisi olarak degˆerlendirilmesi gerekmektedir. Bu dogˆrultuda, TFF hakkında yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma da, UEFA’ya ‘potansiyel provokatif hareket’ kavramına yaklas¸ımını ‘gri alanları daraltmak suretiyle belirginles¸tirebilecegˆi’ ve futbolun paydas¸ları ic¸in o¨ngo¨ru¨lebilir kurallar ve kriterler ortaya koyabilecegˆi birsunmaktadır. Sonuc¸ olarak, Tu¨rkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularınca verilen asker selamının sporla bir ilgisi bulunmamaklabunun birolarak degˆerlendirilmesi gerektigˆi, UEFA tarafından belirtilen sporun dogˆasına da aykırılık tes¸kil etmedigˆi gibi ayrıca politik ve provokatif olarak da degˆerlendirilemeyecegˆi kanaatine varılmıs¸tır.”

Sıradaki Haberi Oku  Galatasaray'da Falcao Düğümü Çözülüyor mu?
En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.